Oct 9, 2019 · Kanceri i gjirit ndodh kur qelizat në gji fillojnë të rriten jashtë kontrollit, pushtojnë indet e afërta ose përhapen në trup.

Në karcinomën e gjirit - quhet bisedor kanceri i gjirit - (sinonimet: Karcinoma e gjirit; Karcinoma mammae; ICD-10-GM C50.

Sëmundja shfaqet pothuajse tërësisht tek gratë, por edhe burrat mund ta marrin atë. .

Kanceri i gjirit është tipi më i shpeshtë i kancerit tek.

.

. . 300 raste të fazës së re të këtij kanceri.

300 raste të fazës së re të këtij kanceri.

Në të vërtetë, kanceri malinj nuk është i trashëgueshëm. . Vetëm 2% nën 30 vjeç dhe 70% mbi moshën 50 vjeç.

Disa tumore rriten me shpejtësi, kurse disa të tjera mund të duan dhjetë vjet derisa të diktohen. të gjirit.

Ka nga ata që mendojnë se ai vjen si rrjedhojë e disa kushteve të trashëguara të sëmundjes ose nga disa kushte të jashtme, si virus ose e përdorimit të gjatë të duhanit.

.

. ( 28% ne burra dhe 10% ne gra).

Regjimet e mëposhtme të kimioterapisë janë aktualisht në përdorim të zakonshëm udhëzues S3 (7) f. .

Kanceri i gjirit është një tumor malinj që fillon në qelizat e gjirit.
.
siguruar lëkurë përfshirja (skuqje,.

shkatërron indin normal te gjirit.

Në shumicën e rasteve, qelizat e kancerit formojnë tumore (ënjtje).

Kanceri i gjirit është një tumor që zhvillohet nga qelizat e vete gjirit. Në karcinomën e gjirit - quhet bisedor kanceri i gjirit - (sinonimet: Karcinoma e gjirit; Karcinoma mammae; ICD-10-GM C50. .

. Kanceri është një sëmundje kërcënuese për jetën me një shkallë mbijetese që varet nga lloji i tumorit malinj të zhvilluar dhe vendndodhja e tij. Kanceri i gjirit është një tumor që zhvillohet nga qelizat e vete gjirit. Në karcinomën e gjirit - quhet bisedor kanceri i gjirit - (sinonimet: Karcinoma e gjirit; Karcinoma mammae; ICD-10-GM C50. Studiuesit krahasuan të dhënat nga të mbijetuarat e kanceritgjirit me 567 gra pa kancer. Fakti: në vetëm gjysmën e rasteve, mjekët fajësojnë gjene të dëmtuara (BRCA1 dhe BRCA2).

.

Kanceri i Gjirit; Shenjat, Faktorët e rrezikut, Vetëkontrolli, Trajtimi Natyral. kanceri gjirit kanceri gjirit elsiana tafaj 1 universiteti aleksandr moisiudurrs fakulteti istudimeveprofesionale departamenti imjeksis dega masterprofesional infermierikirurgjikale kanceri i.

Tek meshkujt 2.

Rreziku i gjetjes së.

340.

.

.